Zprávy 2015

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998


Nominace na cenu Nelsona Mandely 2015

15.04.2015 – První ročník Ceny Nelsona Rolihlahla Mandely vyhlašuje výzvu k nominacím.Cena je určena jednotlivcům, kteří zasvětili svůj život službě lidstvu při prosazování smíru a soudržnosti a při rozvoji společnosti.

Nelson Mandela

Bude udělována jednou za pět let jako výraz uznání vždy jedné ženě a jednomu muži, kdy každý z nich bude z jiného regionu světa.

Uzávěrka pro nominace za rok 2015 je 18. května 2015. Nominace v angličtině je nutné doručit do Sekretariátu OSN na adresu mandelaprize@un.org.

Chcete-li podat návrh nominace, stáhněte si prosím nominační formulář.
Twitter