Zprávy 2015

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998


Musíme se semknout

Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu

27.01.2015 – „Před sedmdesáti lety osvobodily spojenecké armády nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka. Více než milion vězňů, nejvíce Židů, bylo brutálně a systematicky povražděno na místě, kde nacisté uplatnili svůj zrůdný plán „průmyslového vyhlazování“. Dalšími jeho oběťmi byli Poláci nežidovského původu, političtí vězni, sovětští váleční zajatci, Sintové a Romové, homosexuálové, lidé s postižením či Svědkové Jehovovi.

BKM Auschwitz Pan Ki-mun navštívil jako první šéf OSN koncentrační tábor v Osvětimi (listopad 2013). Foto: OSN

Toto masové vraždění, jež nemá v lidské historii obdoby, bylo založeno na zvrácené rasové ideologii nacistů, která usilovala o úplné vyhlazení Židů a všech dalších, které považovali za podřadné.

Lidstvo se dokázalo spojit, aby nacistickou hrozbu překonalo. Dnes čelíme další zkoušce. Menšiny ve všech částech světa ohrožují předsudky. Narůstá sektářské napětí a jiné formy intolerance. Dodnes přetrvávají antisemitské útoky, kdy jsou Židé zabíjeni jen proto, že jsou Židé. Zranitelné skupiny v různých zemích dál pohřbívají své mrtvé a žijí v neustálém strachu z dalšího násilí.

Poslání Organizace spojených národů vzešlo z tragických událostí druhé světové války a holokaustu. Zavázali jsme se chránit slabé, prosazovat základní lidská práva a podporovat svobodu, důstojnost a lidskou hodnotu každého člověka.

V průběhu posledních deseti let se vzdělávací program „OSN a holokaust“ snaží získávat studenty i učitele z celého světa pro dosahování těchto cílů. Naším mnoha partnerům – včetně těch, kteří přežili holokaust – vděčíme za podporu tohoto programu, který jen v minulém roce dosáhl do 42 států.

Násilí a předsudky, s nimiž se denně setkáváme, nám připomínají, jak dlouhou cestu ještě musíme ujít v podpoře lidských práv, předcházení genocidě i v ochraně našeho společného lidství. Musíme ještě více udělat pro odstranění příčin hluboce zakořeněné nenávisti a netolerance. Všude na světě se lidé musí semknout, prolomit začarovaný kruh nesvárů a vytvořit svět založený na inkluzi a vzájemném respektu.“
Email
Twitter