Záběr

 

Generální tajemník Pan Ki-mun

BKM01.

Změna klimatu

Závěr prvního globálního vědeckého zhodnocení světového klimatu za posledních šest let zní, že oceány a ledovce vykazují nezpochybnitelné známky celkového oteplování klimatu na Zemi.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve zprávě, která byla zveřejněna 2. února 2007 v Paříži, konstatuje, že pokrok, jehož bylo dosaženo na poli modelování chování klimatu a analýzy měřených dat, poskytuje vědcům velmi vysokou míru jistoty (90 procent) v chápání toho, jak činnost člověka ovlivňuje oteplování světa. Míra přesvědčení je tudíž mnohem vyšší než tomu bylo v roce 2001, kdy IPCC vydal svou první významnou zprávu o globálním oteplování.

„Závěry jsou varovné. Ti, kdo mají rozhodovací pravomoci, mají ale nyní k dispozici nejnovější údaje a měli by být schopni lépe reagovat. Jak rychle bude díky tání ledovců stoupat hladina oceánů zatím nevíme. Podle zprávy IPCC je ale nezpochybnitelné, že se hladiny moří během příštích století zvedat budou. Není již tedy otázkou zda, ale kdy a jak moc,“ varuje šéf WMO Michel Jarraud.

Výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Achim Steiner poznamenal, že „v každodenním životě reagujeme na všechny možné podněty, které mohou ovlivnit život našich dětí. Ty jsou ale většinou méně pravděpodobné, než změna klimatu.“ Právě UNEP společně s WMO v roce 1988 ustavil Mezivládní panel pro změnu klimatu.

Rozvojové cíle MDGs

Na Summitu tisícíletí se všech 191 členských států Organizace spojených národů zavázalo splnit do roku 2015 osm konkrétních rozvojových cílů.

Oficiální seznam všech cílů, úkolů a indikátorů plnění (PDF, 159kB)