KalendářMezinárodní dny a týdny


Mezinárodní dny a týdny | OSN rok za rokemZde naleznete mezinárodní dny a týdny, které se opakují pravidelně každým rokem.

DatumUdálost
27. lednaMezinárodní den památky obětí holocaustu
4. únoraSvětový den rakoviny
20. únoraSvětový den sociální spravedlnosti
21. únoraMezinárodní den mateřského jazyka
8. březnaMezinárodní den žen
21. březnaMezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
21. březnaSvětový den poezie (UNESCO)
22. březnaSvětový den vody
23. březnaSvětový den meteorologie
24. březnaSvětový den boje proti tuberkulóze
2. dubnaSvětový den zvýšení povědomí o autismu
4. dubnaMezinárodní den proti nášlapným minám
7. dubnaSvětový den zdraví
7. dubnaVzpomínka na genocidu ve Rwandě
22. dubnaMezinárodní den Země
23. dubnaSvětový den knihy a autorských práv
25. dubnaSvětový den malárie
26. dubnaSvětový den duševního vlastnictví
28. dubnaSvětový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ILO)
3. květnaSvětový den svobody tisku
8. květnaVzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
9. května – 10. květnaSvětový den stěhovavých ptáků (UNEP)
15. květnaMezinárodní den rodiny
17. květnaSvětový den informační společnosti
21. květnaSvětový den kulturní rozmanitosti
22. květnaMezinárodní den biologické rozmanitosti
25. květnaDen Afriky
29. květnaMezinárodí den příslušníků mírových operací OSN
31. květnaSvětový den bez tabáku
4. červnaMezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese
5. červnaSvětový den životního prostředí
8. červnaSvětový den oceánů
12. červnaSvětový den proti dětské práci
14. červnaSvětový den dárců krve (WHO)
17. červnaMezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha
20. červnaSvětový den uprchlíků
26. červnaMezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
26. červnaMezinárodní den podpory obětí mučení
2. červenceMezinárodní den spolupráce (první sobota v červenci)
11. červenceSvětový den populace
18. červenceMezinárodní den Nelsona Mandely
9. srpnaMezinárodní den původního obyvatelstva
12. srpnaMezinárodní den mládeže
19. srpnaSvětový den humanitárních pracovníků
23. srpnaMezinárodní den památky obětí obchodu s otroky
8. záříMezinárodní den gramotnosti
10. záříSvětový den prevence sebevražd (WHO)
15. záříMezinárodní den demokracie
16. záříMezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
21. záříMezinárodní den míru
27. záříSvětový den turismu (WTO)
29. záříSvětový den námořnictva (IMO) (poslední týden v září)
1. říjnaMezinárodní den seniorů
2. říjnaSvětový den nenásilí
5. říjnaSvětový den učitelů
5. říjnaSvětový den lidských sídel (první pondělí v říjnu)
9. říjnaSvětový den pošty
10. říjnaSvětový den duševního zdraví
12. říjnaMezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. říjnaSvětový den výživy
17. říjnaMezinárodní den za odstranění chudoby
20. říjnaSvětový den statistiky
24. říjnaDen Spojených národů
24. října – 30. říjnaTýden za odzbrojení
27. říjnaSvětový den audiovizuálního dědictví (UNESCO)
6. listopaduMezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů
10. listopaduSvětový den vědy pro mír a rozvoj (UNESCO)
16. listopaduMezinárodní den tolerance
17. listopaduSvětový den filozofie (UNESCO) (třetí čtvrtek v listopadu)
20. listopaduSvětový den dětí
20. listopaduSvětový den obětí dopravních nehod (třetí neděle v listopadu)
21. listopaduSvětový den televize
25. listopaduMezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
29. listopaduMezinárodní den solidarity s lidem Palestiny
1. prosinceSvětový den AIDS
2. prosinceMezinárodní den za odstranění otroctví
3. prosinceMezinárodní den lidí s postižením
5. prosinceMezinárodní den dobrovolníků
7. prosinceMezinárodní den civilního letectví
9. prosinceMezinárodní den proti korupci
10. prosinceDen lidských práv
11. prosinceMezinárodní den hor
18. prosinceMezinárodní den migrantů
19. prosinceDen OSN pro spolupráci jih-jih
20. prosinceMezinárodní den lidské solidarity