Skupina Světové bankyMultilaterální agentura pro garanci investic (MIGA)


MIGA podněcuje zahraniční investice v rozvojových zemích prostřednictvím poskytování záruk pro zahraniční investory proti ztrátám způsobeným nekomerčními (tzn. politickými) riziky, mezi něž patří rozhodnutí v oblasti měnové, vyvlastňování, válka či občanské nepokoje. Poskytuje technickou pomoc při šíření informací o investičních příležitostech.

Upsaný kapitál MIGA pochází od 157 členských zemí. Od svého vzniku v roce 1988 vydala garance v celkové výši 12,4 miliardy dolarů, z toho jen za fiskální období 2003 1,4 miliardy dolarů.

MIGA podporuje příliv kapitálu do rozvojových zemí. Od svého vzniku poskytla více než 650 garancí a napomohla přílivu přímých zahraničních investic v hodnotě přes 50 miliard dolarů do 85 rozvojových zemí.