Skupina Světové bankyMezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)


Mezinárodní asociace pro rozvoj pomáhá nejchudším zemím poskytováním bezúročných půjček (tzv. kreditů) s dobou splatnosti 35 až 40 let a desetiletou lhůtou na zahájení splácení. Od svého vzniku v roce 1960 půjčila IDA bezúročně 142 miliard dolarů 81 nejchudším zemím světa, ve kterých žije 2,5 miliardy lidí.

Převážná většina prostředků IDA pochází z dárcovských příspěvků vlád, zejména vlád bohatších členských zemí, ale i několika zemí, které jsou současně příjemci těchto půjček. Dárcovské země jsou jednou za tři roky vyzvány k doplnění fondů. V červenci 2002 se zástupci dárcovských zemí dohodli již na třináctém doplnění fondů IDA a souhlasili s podobou plánovaných programů a jejich financování. To umožnilo příslib půjček ve výši 18 miliard SDR (což činí zhruba 23 miliard USD) chudým členům IDA v průběhu následujících tří let.

Ve fiskálním roce 2003 poskytla IDA úvěry za celkem 7,3 miliardy USD ve 141 nových operacích v 55 zemích.