Skupina Světové bankyMezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)


Stanovy Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj byly vytvořeny na konferenci v Bretton Woods v roce 1944 a v roce 1946. IBRD usiluje o snižování chudoby v zemích se středními příjmy a úvěruschopných chudších zemích prostřednictvím půjček, garancí a další pomoci včetně analytických a poradních služeb ve prospěch udržitelného rozvoje.

Téměř veškeré své prostředky získává prodejem vlastních obligací s ratingem AAA a dalších cenných papírů na mezinárodních kapitálových trzích. Částka, kterou zaplatily země, když se staly členy banky, představuje méně než pět procent jejích fondů. Tyto prostředky však banka zhodnotila v půjčkách v hodnotě více než 383 miliard USD.

Za fiskální rok 2003 činily nové závazky vůči IBRD ve formě půjček (99 nových půjček v 37 zemích) 11,2 miliardy USD.