Specializované agenturySvětová obchodní organizace (WTO)Světová obchodní organizace byla založena v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a o obchodu (GATT) a je jediným mezinárodním orgánem zabývajícím se pravidly globálního obchodu mezi státy. WTO není specializovanou agenturou Spojených národů, má však s OSN uzavřené dohody o spolupráci.

Hlavní náplní činnosti WTO je podpora fungování mezinárodního obchodu na základě systému daných pravidel, nestranné urovnávání sporů mezi vládami a organizace obchodních jednání. Jádrem systému je zhruba 60 dohod WTO, jež tvoří právní základ mezinárodního obchodu a obchodní politiky. Tyto dohody vycházejí mimo jiné z následujících zásad: nediskriminace, volnější obchod, podpora konkurence a zvláštní dohody s méně rozvinutými zeměmi. Jedním z cílů WTO je omezení protekcionismu.

Od svého založení funguje úspěšně jako fórum pro jednání o liberalizaci trhu v oblasti telekomunikací, informačních technologií a finančních služeb. WTO se podílela na vyřešení více než 200 obchodních sporů a nadále dohlíží na dodržování dohod uzavřených v rámci uruguayského kola světových obchodních jednání v letech 1986-1994. V roce 2001 odstartovala v Dohá v Kataru nové kolo multilaterálních obchodních jednání známých jako Rozvojový program z Dohá.

WTO měla v roce 2008 153 členských států. Jejím řídícím orgánem je Konference ministrů, která se schází každé dva roky. Každodenní práci organizace řídí Generální rada. Rozpočet pro rok 2010 činil téměř 194 milionů švýcarských franků. Organizace má okolo 600 zaměstnanců.

generální ředitel: Pascal Lamy (Francie)
sídlo: 154 Rue de Lausanne, CH-1211, Ženeva 21, Švýcarsko
telefon: (41 22) 739 51 11; fax: (41 22) 731 42 06
e-mail: enquiries@wto.org
internet: www.wto.org