Specializované agenturySvětová turistická organizace (WTO)Světová turistická organizace vznikla v roce 1925. Členskou základnu tvoří 148 zemí a teritorií, dva pozorovatelé a více než 350 přidružených členů zastupujících místní vlády, turistické asociace a soukromé firmy, např. aerolinie, hotelové řetězce a cestovní kanceláře.

Působí jako mezivládní orgán pověřený OSN podporou a rozvojem turismu. Dne 23. prosince 2003 se stala specializovanou organizací systému OSN (rezoluce Valného shromáždění č. 58/232). WTO se svou činností snaží stimulovat ekonomický růst a vytvářet pracovní příležitostí, přispívat k ochraně životního prostředí a historických památek.

Nejvyšším orgánem WTO je valné shromáždění. Schází se jednou za dva roky, schvaluje rozpočet a pracovní program a projednává hlavní problémy v oblasti turismu. Výkonná rada WTO je jeho exekutivním orgánem, sestává z 27 členů volených valným shromážděním a jednoho stálého člena (Španělska) a schází se dvakrát ročně. Šest regionálních komisí WTO (africká, jihoamerická, severoame-rická, pro východní Asii a Tichomoří, Evropu, Blízký východ a jižní Asii) se schází minimálně jednou za rok.

WTO má 90 zaměstnanců a rozpočet na období 2002-2003 činil 20,8 milionu dolarů.

generální tajemník: Taleb D. Rifai (Jordánsko)
sídlo: Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Španělsko
telefon: (34 91) 567 81 00; fax: (34 91) 571 37 33
e-mail: omt@unwto.org
internet: www.world-tourism.org