Specializované agenturyOrganizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)Organizace pro zákaz chemických zbraní monitoruje dodržování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní a jejich ničení. Úmluva vstoupila v platnost 29. dubna 1997 a je první multilaterální dohodou o odzbrojení, která stanoví odstranění celé kategorie zbraní hromadného ničení. Stanoví přísnou mezinárodní kontrolu a konkrétní lhůty plnění.

K OPCW se připojilo 153 států. Od roku 1997 ověřili inspektoři úmluvy v pěti státech likvidaci více než 7500 tun chemických látek obsažených v téměř 2 milionech nábojnic. V jedenácti státech dohlédli na zničení dvou třetin bývalých zařízení na výrobu chemických zbraní. Provedli celkem 1400 inspekcí ve vojenských a průmyslových zařízeních v 55 zemích. Členské státy OPCW jsou povinny pomoci jiným členským státům v případě ohrožení nebo napadení chemickými zbraněmi. Organizace řídí řadu programů mezinárodní spolupráce na podporu mírového využívání chemie.

Technický sekretariát OPCW má přibližně 500 zaměstnanců z 66 států. Rozpočet na rok 2003 byl 68,5 milionu EUR.

generální ředitel: Ahmet Uzumou (Turecko)
sídlo: Johan de Wittlaan 32, 2517 JR, Haag, Nizozemsko
telefon: (31 70) 416 3300; fax: (31 70) 306 3535
e-mail: inquiries@opcw.org
internet: www.opcw.org