Specializované agenturyCTBTOPřípravná komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek byla ustavena 19. listopadu 1996 na newyorském zasedání signatářů smlouvy. Organizace je financována signatářskými státy a sestává ze dvou orgánů: přípravné komise, složené ze zástupců všech signatářských států, a sekretariátu. Hlavním úkolem přípravné komise je do doby, než smlouva vstoupí v platnost, vytvořit globální ověřovací systém.

Komise má tři přidružené orgány: pracovní skupinu A pro administrativní a rozpočtové otázky, pracovní skupinu B pro ověřování a poradní skupinu pro finanční, rozpočtové a administrativní záležitosti. Rozpočet na rok 2003 byl 88,5 milionu USD, z nichž 80 procent bylo určeno na vytvoření ověřovacího systému.

výkonný tajemník: Tibor Tóth (Maďarsko)
sídlo: Vienna International Centre, P.O. Box 1200, A-1400 Vídeň, Rakousko
telefon: (43 1) 26030 6200; fax: (43 1) 26030 5823
e-mail: info@ctbto.org
internet: www.ctbto.org