Specializované agenturyMezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)Mezinárodní agentura pro atomovou energii svou činností podporuje mírové využití jaderné energie ve prospěch lidstva a dohlíží, aby nebyla využívána na vojenské účely. IAEA je hlavním světovým mezivládním fórem pro vědeckou a technologickou spolupráci při mírovém využívání jaderné energie. Zároveň slouží jako mezinárodní inspekční orgán, jenž dohlíží na uplatňování bezpečnostních standardů a prověřuje civilní jaderné programy.

IAEA byla založena v roce 1957 jako autonomní orgán v rámci systému Organizace spojených národů. Poskytuje technickou pomoc 137 členským státům a podporuje využití jaderného výzkumu a technologií ve prospěch udržitelného rozvoje.

Monitoruje a prověřuje dodržování bilaterálních a mezinárodních úmluv o nešíření jaderných zbraní a zajišťuje, aby jaderný materiál a zařízení nebyly zneužívány pro vojenské účely. Na všech kontinentech se více než 900 projektů, které spadají do bezpečnostního programu IAEA, účastní přibližně 250 inspektorů.

Řídícími orgány jsou generální konference, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy (schází se jednou za rok), a rada guvernérů sestávající z 35 členů, která zasedá v průběhu celého roku. IAEA má 2257 zaměstnanců, na její programy pro rok 2004 byl stanoven řádný rozpočet ve výši 268,5 milionu USD, další dobrovolné příspěvky měly dosáhnout 74,8 milionu dolarů.

generální ředitel: Yukija Amano (Japonsko)
sídlo: P.O. Box 100,Wagramerstrasse 5, A-1400 Vídeň, Rakousko
telefon: (43 1) 2600-0; fax: (43 1) 2600-7
e-mail: official.mail@iaea.org
internet: www.iaea.org