Specializované agenturyOrganizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)Organizace OSN pro průmyslový rozvoj má za úkol podporovat průmyslový rozvoj a spolupráci. UNIDO založilo Valné shromáždění OSN v roce 1966 a v roce 1985 se stalo specializovanou organizací Spojených národů.

UNIDO podporuje udržitelný průmyslový rozvoj. Spolupracuje s vládami, obchodními asociacemi i soukromým sektorem. Na poskytování služeb UNIDO se podílejí inženýři, ekonomové, technologové a specialisté na životní prostředí.

UNIDO má 170 členů, kteří se scházejí jednou za dva roky na generální konferenci, která schvaluje rozpočet a pracovní program organizace. Průmyslová rada pro rozvoj složená ze zástupců 53 států vydává doporučení v oblasti plánování a zavádění programu a rozpočtu.

UNIDO má asi 530 zaměstnanců v ústředí, 100 ve svých pobočkách a krátkodobě i dlouhodobě zaměstnává přes 1800 expertů. Rozpočet pro období 2002-2003 činil přibližně 133 milionů USD. Dodatečné prostředky jsou získávány z multilaterálních a bilaterálních zdrojů.

generální ředitel: Kandeh K. Yumkella
sídlo: Vienna International Centre, P.O. Box 300, A-1400 Vídeň, Rakousko
telefon: (43 1) 26026-0; fax: (43 1) 269 2669
e-mail: unido@unido.org
internet: www.unido.org