Specializované agenturyMezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD)Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj je multilaterální finanční instituce založená v roce 1977 na základě usnesení Světové konference o výživě z roku 1974. Je pověřen bojem proti hladu a chudobě venkova v rozvojových zemích.

IFAD mobilizuje zdroje, které umožňují chudým venkovským domácnostem zlepšit přístup k potravinám, zvýšit zemědělskou produkci a vytvářet zisk. Chronický hlad a podvýživa jsou téměř vždy doprovodnými jevy extrémní chudoby, ze 75 procent se vyskytují ve venkovských oblastech a většinou postihují ženy a domorodé obyvatelstvo.

Fond poskytuje přímou finanční pomoc v podobě půjček a grantů a mobilizuje i další zdroje financování pro projekty a programy. Podmínky půjček se v jednotlivých zemích liší podle hrubého domácího produktu na hlavu. IFAD spolupracuje s mnoha institucemi, např. se Světovou bankou, regionálními rozvojovými bankami a dalšími organizacemi OSN. Mnohé z nich se podílejí na financování projektů IFAD.

IFAD má 315 zaměstnanců a je financován z dobrovolných příspěvků vlád, mimořádných příspěvků, splátek z poskytnutých půjček a příjmů z investic. Roční investice fondu na nové projekty a granty se pohybují kolem 450 milionů dolarů.

Hlavním orgánem je řídící rada složená ze všech 163 členských států, která se schází jednou za rok. Výkonná rada má 18 členů a dohlíží na činnost fondu a schvaluje půjčky a granty.

prezident: Kanayo F. Nwanze (Nigérie)
sídlo: Via Paolo di Dono, 44 00142, Řím, Itálie
telefon: (39 06) 54591; fax: (39 06) 504 3463
e-mail: ifad@ifad.org
internet: www.ifad.org