Specializované agenturySvětová organizace duševního vlastnictví (WIPO)Světová organizace duševního vlastnictví byla založena v roce 1970 a v roce 1974 se stala specializovanou agenturou OSN. Její úlohou je přispívat k ochraně duševního vlastnictví na celém světě prostřednictvím spolupráce mezi 179 členskými státy a podporovat spolupráci mezi svazy na ochranu duševního vlastnictví.

Nejvýznamnější svazy jsou:

  • Pařížský svaz, oficiálně Mezinárodní svaz na ochranu průmyslového vlastnictví.
  • Bernský svaz, oficiálně Mezinárodní svaz na ochranu literárních a uměleckých děl.

Duševní vlastnictví zahrnuje dvě hlavní odvětví: průmyslové vlastnictví (zejména patenty, ochranné obchodní známky, průmyslový design a označení původu) a autorská práva (zejména na literární, hudební, umělecká, fotografická a audiovizuální díla). WIPO je administrativním orgánem 23 mezinárodních úmluv, z nichž 16 se týká průmyslového vlastnictví a 6 autorského práva.

WIPO má tři řídící orgány:

  • valné shromáždění, které se skládá z členských států WIPO; ty jsou zároveň členy Pařížského nebo Bernského svazu; schází se jednou za dva roky.
  • konferenci, kterou tvoří všechny členské státy, schází se rovněž jednou za dva roky.
  • 79členný koordinační výbor; schází se každoročně.

Program a rozpočet WIPO stanovují vždy na dvouleté období její řídící orgány. Rozpočet pro období 2004-2005 činil 639 milionů švýcarských franků. WIPO má 950 zaměstnanců.

generální ředitel: Francis Gurry (Austrálie)
sídlo: 34 chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Ženeva 20, Švýcarsko
telefon: (41 22) 338 9111; fax: (41 22) 733 5428
e-mail: publicinf@wipo.int
internet: www.wipo.int