Specializované agenturySvětová meteorologická organizace (WMO)Světová meteorologická organizace je specializovanou agenturou Spojených národů od roku 1951. Poskytuje vědecké informace o stavu atmosféry, zdrojích pitné vody a otázkách klimatu. Nabízí služby v oblasti předpovědí počasí a sledování globálního vývoje počasí, umožňuje rychlou výměnu informací o počasí a z oblasti hydrologie.

Realizuje řadu významných programů týkajících se klimatu, atmosféry, aplikované meteorologie, životního prostředí a vodních zdrojů. Tyto programy jsou základem pro systém včasného varování pro nepříznivé klimatické vlivy a hrozby, jako jsou tropické cyklony, El Niňo, záplavy, sucha a jiné přírodní katastrofy. Věnuje se i jiným souvisejícím otázkám, např. ubývání ozonové vrstvy, globální oteplování či ubývání zdrojů pitné vody.

WMO má 187 členů (181 států a 6 teritorií), z nichž všichni disponují vlastními meteorologickými a hydrologickými službami. Řídícím orgánem WMO je Světový meteorologický kongres, který se schází jednou za čtyři roky. Výkonná rada WMO má 37 členů a schází se jednou za rok.

WMO má 213 zaměstnanců a její rozpočet pro období 2004-2007 činí 253,8 milionu USD.

generální tajemník: Michel Jarraud (Francie)
sídlo: 7 bis, Avenue de la Paix, CH-1211 Ženeva 2, Švýcarsko
telefon: (41 22) 730 8111; fax: (41 22) 730 8181
e-mail: wmo@wmo.int
internet: www.wmo.int