Specializované agenturyMezinárodní telekomunikační unie (ITU)Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je globálním koordinátorem telekomunikačních sítí a služeb. Byla založena v roce 1865 v Paříži jako Mezinárodní telegrafická unie, v roce 1934 přijala své dnešní jméno a v roce 1947 se stala odbornou organizací OSN.

Zabývá se následujícími oblastmi:

  • technologie: podpora rozvoje a efektivního fungování telekomunikačních zařízení s cílem zvýšit efektivitu telekomunikačních služeb a jejich zpřístupnění široké veřejnosti;
  • strategie: podpora širšího přístupu k otázkám telekomunikací v kontextu globální informační ekonomiky a společnosti;
  • rozvoj: poskytování technické pomoci v oblasti telekomunikací rozvojovým zemím, aktivizace lidských a finančních zdrojů k rozvoji telekomunikací a celosvětová podpora zpřístupňování výhod plynoucích z nových telekomunikačních technologií.

ITU má 189 členských států a zhruba 719 dalších členů (vědecké a průmyslové společnosti, veřejnoprávní a soukromí provozovatelé, vysílací společnosti a regionální i mezinárodní organizace). Řídícím orgánem unie je konference zplnomocněnců, která se schází jednou za čtyři roky a volí 46člennou radu ITU. Ta se schází jednou za rok.

ITU má 794 zaměstnanců. Rozpočet pro období 2002-2003 činil 342 milionů švýcarských franků.

generální tajemník: Dr Hamadoun I. Touré (Mali)
sídlo: Place des Nations, CH-1211 Ženeva 20, Švýcarsko
telefon: (41 22) 730 5111; fax: (41 22) 733 7256
e-mail: itumail@itu.int
internet: www.itu.int