Specializované agenturyMezinárodní námořní organizace (IMO)Mezinárodní námořní organizace (IMO) vznikla v roce 1959 a jejím úkolem je zvyšování bezpečnosti obchodní námořní dopravy a zabraňování znečištění moří. IMO umožňuje spolupráci mezi státy v technických otázkách mezinárodní lodní dopravy. V jejím rámci jsou přijímány bezpečnostní a navigační standardy a normy ochrany životního prostředí moří. IMO dosud vypracovala a uvedla do praxe více než 40 úmluv a zhruba 1000 kodexů a doporučení.

V roce 1983 založila ve švédském Malmö Světovou námořní univerzitu. V roce 1989 byl v maltské Valettě založen Institut IMO pro mezinárodní námořní právo.

V tomtéž roce byla v Terstu v Itálii založena Mezinárodní námořní akademie IMO.

Řídícím orgánem IMO je shromáždění, které tvoří zástupci všech 163 členských států a zasedá jednou za dva roky. Shromáždění volí 40člennou radu, která zastává funkci výkonného orgánu IMO a zasedá také jednou za dva roky.

Rozpočet IMO pro období 2004-2005 činil 46,2 milionu britských liber. IMO má 300 zaměstnanců.

generální tajemník: Koji Soehimizu (Japonsko)
sídlo: 4 Albert Embankment, Londýn SE1 7SR, Velká Británie
telefon: (44 0 207) 735 7611; fax: (44 0 207) 587 3210
e-mail: info@imo.org
internet: www.imo.org