Specializované agenturyMezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)Cílem činnosti ICAO je zajištění bezpečné a snadné letecké dopravy mezi státy. Organizace byla založena v roce 1944 a jejím úkolem je tvorba mezinárodních norem a pravidel letecké dopravy ve prospěch bezpečnosti, efektivity a pravidelnosti. ICAO plní také funkci prostředníka spolupráce mezi 88 členskými státy ve všech oblastech civilního letectví.

Nejvyšším orgánem je shromáždění a tvoří ho zástupci všech členských států. Výkonným orgánem je rada, kterou tvoří zástupci 36 států, volena shromážděním. Shromáždění se schází minimálně jednou za tři roky, určuje program a směr činnosti organizace a věnuje se otázkám, které nejsou specificky určené Radě ICAO.

Rozpočet ICAO pro rok 2003 činil 60,5 milionu USD, počet zaměstnanců je 800.

předseda rady: Roberto Kobeh González
generální tajemník: Raymond Benjamin
sídlo: 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada
telefon: (1 514) 954 8219; fax: (1 514) 954 6077
e-mail: icaohq@icao.int
internet: www.icao.int