Specializované agenturyMezinárodní měnový fond (IMF)Mezinárodní měnový fond (IMF) byl založen na konferenci v Bretton Woods v roce 1944. Fond plní následující funkce:

  • podpora a usnadňování mezinárodní měnové spolupráce;
  • podpora stability směnných kurzů a řádné peněžní výměny;
  • pomoc při vytváření mnohostranného systému plateb a odstraňování restrikcí zahraniční směny;
  • pomoc v odstraňování nevyváženého stavu platební bilance států prostřednictvím krátkodobé finanční podpory.

IMF je oprávněn vytvářet a alokovat pro své členy mezinárodní finanční rezervy prostřednictvím „zvláštních čerpacích práv (SDR)“. Finanční zdroje IMF tvoří především členské příspěvky (tzv. kvóty) 184 členských států, které v současné době dosahují hodnoty 212,7 miliardy SDR (přibližně 293 miliard USD). Výše kvót je určována na základě relativní ekonomické síly jednotlivých členských států.

Hlavní úlohou IMF je poskytování dočasných úvěrů členským státům s nepříznivým stavem platební bilance. Výměnou za půjčky se členské státy zavazují k reformám, které mají odstranit příčiny jejich finančních problémů. Výše částek, které si mohou členské státy od fondu půjčit, je závislá na výši jejich kvót. IMF poskytuje také koncesionální pomoc členským zemím s nízkými příjmy.

Řídícím orgánem Mezinárodního měnového fondu je Rada guvernérů, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy a která se schází jednou za rok. Každodenní činnost fondu řídí 24členná výkonná rada, jíž asistuje Mezinárodní měnový a finanční výbor. Jeho čtyřiadvacet členů zároveň zasedá v radě guvernérů.

Fond má přibližně 2 650 zaměstnanců ze 140 zemí. V jeho čele stojí výkonný ředitel volený výkonnou radou. Administrativní rozpočet pro finanční rok 2003 činil 746,4 milionů dolarů.

Dvakrát ročně vydává IMF, vedle řady jiných, publikace World Economic Outlook a Global Financial Stability Report.

výkonný ředitel: Rodrigo de Rato y Figaredo (Španělsko)
sídlo: 700 19th Street NW,Washington, D. C. 20431, USA
telelefon: (1 202) 623 7300; fax: (1 202) 623 6278
e-mail: publicaffairs@imf.org
internet: www.imf.org