Specializované agenturySkupina Světové bankySvětová banka (SB) je skupina, kterou tvoří pět institucí: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (založená 1945), Mezinárodní finanční korporace (1956), Mezinárodní asociace pro rozvoj (1960), Multilaterální agentura pro investiční záruky (1988) a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (1966).

Společným cílem je snížení chudoby ve světě posilováním ekonomik chudých států. V souladu s Rozvojovými cíly tisíciletí usiluje SB o zlepšení životní úrovně lidí prostřednictvím podpory hospodářského růstu a rozvoje. SB staví své aktivity v oblasti půjček a budování kapacit na dvou pilířích: vytváření vhodného prostředí pro investice, pracovní příležitosti a udržitelný růst a podpora chudých lidi a jejich zapojení do rozvoje.

Skupina SB je majetkem 184 členských států, které jmenují její radu guvernérů. Každodenním řízením skupiny je pověřena menší skupina, rada výkonných ředitelů, jejímž předsedou je prezident Světové banky.

Skupina Světové banky má zhruba 10 000 zaměstnanců a její administrativní rozpočet na rok 2003 na činnost ve více než stovce rozvojových zemích činil 18,5 miliardy dolarů. Mezi nejvýznamnější publikace SB patří každoročně vydávaná Zpráva o rozvoji světa (World Development Report).

prezident: Dr. Jim Yong Kim (Jižní Korea)
sídlo: 1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433, USA
telefon: (1 202) 473 1000; fax: (1 202) 477 6391
e-mail: pic@worldbank.org
internet: www.worldbank.org