Specializované agenturySvětová zdravotnická organizace (WHO)Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

Hlavní strategické záměry WHO jsou:

  • omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace;
  • podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek;
  • rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;
  • rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií.

Řídícím orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění složené ze 192 členských států (členem jsou i Cookovy ostrovy), které se schází jednou za rok. Rozhodnutí a strategie realizuje výkonná rada, kterou tvoří 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami a schází se dvakrát za rok.

Regionální úřady WHO jsou v Brazzaville (Kongo), Washingtonu (USA), Káhiře (Egypt), Kodani (Dánsko), Dillí (Indie) a v Manile (Filipíny).

WHO má přibližně 3 500 zaměstnanců. Řádný rozpočet na období 2002-2003 činil 935,7 milionu USD.

generální ředitelka: Dr. Margaret Chan(Čína)
sídlo: 20 Avenue Appia, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko
telefon: (41 22) 791 2111; fax: (41 22) 791 3111
e-mail: inf@who.int
internet: www.who.int