Specializované agenturyOrganizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla ustavena v roce 1946. UNESCO plní úkoly v oblasti vzdělávání, přírodních věd, humanitních a sociálních věd, kultury a komunikace.

Programy UNESCO se zaměřují na podporu kultury, míru a udržitelného lidského rozvoje. Prioritními cíli je zajištění vzdělání pro všechny, podpora výzkumu v oblasti životního prostředí, podpora práva na kulturní sebeurčení, ochrana světového přírodního a kulturního dědictví, prosazování svobodného šíření informací po celém světě, podpora svobody tisku a posilování komunikačních kapacit rozvojových zemí.

UNESCO disponuje systémem 190 národních komisí a je podporováno 5 000 asociacemi, centry a kluby UNESCO. Udržuje oficiální vztahy s 350 nevládními organizacemi a spolupracuje s řadou nadací a mezinárodních i regionálních organizací.

Správním orgánem UNESCO je generální konference. Skládá se ze všech členských států a schází se jednou za dva roky. Výkonná rada má 58 členů volených konferencí a je pověřena správou programů, které konference přijala.

UNESCO má 2145 zaměstnanců. Řádný rozpočet pro období 2002-2003 byl 544 milionů USD.

generální ředitelka: Irina Bokova (Bulharsko)
sídlo: 7 Place de Fontenoy, 75352 Paříž 07-SP, Francie
telefon: (33 1) 4568 1000; fax: (33 1) 4567 1690
e-mail: bpi@unesco.org
internet: www.unesco.org