Specializované agenturyMezinárodní organizace práce (ILO)Mezinárodní organizace práce je specializovanou organizací, jejímž hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. Byla založena roku 1919 a roku 1946 se stala první specializovanou agenturou OSN.

ILO formuluje mezinárodní politické přístupy a programy na zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce a provozuje školicí, vzdělávací a výzkumné programy.

Významnou charakteristikou ILO je fakt, že zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů mají při formulaci jejích politik a programů stejný hlas jako zástupci států. ILO se skládá ze tří orgánů:

  • Mezinárodní konference práce – každoroční zasedání delegací vlád společně se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců z členských států. Konference určuje mezinárodní pracovní standardy a slouží jako fórum, na němž se řeší sociální a pracovní otázky globálního významu.
  • Správní rada – schází se dvakrát za rok, řídí činnost ILO, připravuje program a rozpočet organizace a posuzuje případy porušování standardů ILO.
  • Mezinárodní pracovní úřad – slouží jako stálý sekretariát organizace.

Mezinárodní školicí centrum v italském Turíně nabízí možnosti školení a studia. Součástí ILO je také Mezinárodní institut pro otázky práce, který kromě výzkumu organizuje i studijních programy a stáže a vydává celou řadu publikací.

V roce 1969, kdy ILO slavila 50 let od svého vzniku, jí byla udělena Nobelova cena míru. Ve svém ženevském ústředí a 49 kancelářích působících na všech kontinentech zaměstnává ILO přibližně 2500 pracovníků a expertů. Schválený rozpočet na období 2004-2005 byl necelých 530 milionů USD.

generální ředitel: Guy Ryder (Velká Británie)
sídlo: 4, route des Morillons, CH-1211 Ženeva 22, Švýcarsko
telefon: (41 22) 799 6111; fax: (41 22) 798 8685
e-mail: ilo@ilo.org
internet: www.ilo.org