Specializované agentury

 

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Skupina Světové banky

Mezinárodní měnový fond (IMF)

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

Mezinárodní námořní organizace (IMO)

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

Světová poštovní unie (UPU)

Světová meteorologická organizace (WMO)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD)

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)

CTBTO

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)

Světová turistická organizace (WTO)

Světová obchodní organizace (WTO)