Sekretariát OSN

Sekretariát OSN, vykonavatel každodenních úkolů organizace, tvoří tým tzv. mezinárodních úředníků (international civil servants) působících v různých zemích světa. Poskytuje servis ostatním orgánům Spojených národů a je pověřen správou jejich programů a činností. Hlavou sekretariátu je generální tajemník jmenovaný Valným shromážděním na základě doporučení Rady bezpečnosti na pětileté funkční období.

Povinnosti Sekretariátu jsou stejně rozmanité jako otázky, jimiž se zabývá Organizace spojených národů. Zahrnují vše od řízení a správy mírových operací až po zprostředkovatelskou činnost v mezinárodních sporech, od zkoumání ekonomických a společenských trendů po vypracovávání zpráv o lidských právech a trvale udržitelném rozvoji. Pracovníci Sekretariátu také informují světová média o práci OSN, organizují mezinárodní konference o zásadních problémech současného světa nebo zajišťují tlumočení projevů a překlady dokumentů do oficiálních jazyků OSN.

Sekretariát OSN tvoří přibližně 7500 stálých zaměstnanců z více než 170 zemí světa. Mezinárodní úředníci jsou stejně jako generální tajemník odpovědni Organizaci spojených národů a zavazují se, že nebudou vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani orgánů mimo OSN. Na základě Charty OSN se každý stát zavazuje, že bude respektovat mezinárodní charakter odpovědnosti generálního tajemníka a pracovníků Sekretariátu a zdrží se snahy ovlivňovat jejich činnost.

Hlavním sídlem Organizace spojených národů je New York, další významné úřadovny organizace jsou v Addis Abebě, Bangkoku, Bejrútu, Ženevě, Nairobi, Santiagu a ve Vídni. Kanceláře OSN se nacházejí v mnoha dalších zemích všech kontinentů.