Regionální komiseEkonomická a sociální komise pro západní Asii (ESCWA)Komise ESCWA vznikla v roce 1973. Cílem její činnosti je podpora ekonomického a sociálního rozvoje v regionu prostřednictvím spolupráce a integrace v rámci regionu. Komisi tvoří 13 členských států a slouží jako hlavní fórum ekonomického a sociálního rozvoje regionu. Realizuje programy v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje, zemědělství, průmyslu, využívání přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí, rozvoje dopravy, komunikací a v oblasti statistiky.

výkonný tajemník: Rima Khalaf (Jordánsko)
adresa: P.O.Box 11-8575, Raid el-Solh Square, Beirút, Libanon
telefon: (961 1) 98 1301; fax: (961 1) 98 1510
e-mail: unescwa@escwa.org.lb
internet: www.escwa.org.lb