Regionální komiseEkonomická a sociální komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP)Úkolem ESCAP (založena v roce 1947) je monitoring a řešení ekonomických a sociálních otázek v regionu. Je jediným mezivládním fórem všech států Asie a Tichomoří. Má 53 řádných a 9 přidružených členů (téměř 60 % světové populace). Vládám členských zemí poskytuje technickou pomoc v oblasti sociálního a hospodářského rozvoje, a to prostřednictvím poradenství, zaškolování, přenosem regionálních zkušeností a informací, programů a projektů. Pod záštitou ESCAP pracují čtyři regionální výzkumné a školicí ústavy – ústav pro zemědělský rozvoj, zemědělskou mechanizaci, pro statistiku a sdílení technologií. Současnými hlavními oblastmi činnosti komise jsou zmírňování chudoby, řízení procesů globalizace a řešení souvisejících sociálních problémů.

výkonný tajemník: Noeleen Heyzer (Singapur)
adresa: United Nations Building, Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thajsko
telefon: (66 2) 288 1234; fax: (66 2) 228 1000
e-mail: escap-registry@un.org
internet: www.unescap.org