Regionální komiseEkonomická komise pro Evropu (ECE)Ekonomická komise pro Evropu (česky též Evropská hospodářská komise), založená v roce 1947, slouží jako fórum severoamerických, evropských a středoasijských zemí pro vzájemnou ekonomickou spolupráci. ECE má 55 členských států, mezi nimi i Izrael. Hlavními oblastmi činnosti ECE jsou ekonomické analýzy, péče o životní prostředí a bytová politika, statistika, udržitelná energetika, podpora rozvoje obchodu, průmyslu a podnikání, lesní hospodářství a doprava. Své záměry ECE uskutečňuje především prostřednictvím analýz a uzavíráním dohod, regulačních opatření a standardů. Uplatňování těchto nástrojů přispívá k odstraňování překážek a zjednodušování obchodu v rámci regionu i vůči zbytku světa.

výkonný tajemník: Sven Alkalaj (Bosna a Hercegovina)
adresa: Palais des Nations, CG-1211 Ženeva 10, Švýcarsko
telefon: (41 22) 917 44 44; fax: (41 22) 917 05 05
e-mail: info.ece@unece.org
internet: www.unece.org