Regionální komiseEkonomická komise pro Afriku (ECA)ECA byla založena roku 1958 a zabývá se podporou růstu kontinentu v hospodářské a sociální oblasti. Rozvíjí postupy a strategie vedoucí k rozšíření hospodářské spolupráce a integrace 53 členských zemí, a to především v oblasti výroby, obchodu, měnové politiky, infrastruktury a v institucionální oblasti. ECA vytváří analýzy a shromažďuje související informace z oblasti ekonomické a sociální, napomáhá udržitelnému rozvoji, využívání informačních technologií ve prospěch rozvoje a vytváří podmínky pro regionální spolupráci a integraci. Zvláštní pozornost věnuje zlepšování postavení žen, jejich angažovanosti a podílu na rozhodovacích procesech.

výkonný tajemník: Dr. Carlos Lopes (Guinea-Bissau)
adresa: Africa Hall, P.O . Box 3001, Addis Abeba, Etiopie
telefon: (251 11) 51 72 00; fax: (251 11) 51 44 16
e-mail: ecainfo@uneca.org internet: www.uneca.org