Regionální komise

 

Regionální komise OSN jsou podřízeny Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) a jejich sekretariáty podléhají pravomoci generálního tajemníka. Jejich úkolem je iniciovat opatření na podporu ekonomického rozvoje příslušného regionu a posílit ekonomické vztahy mezi zeměmi. Komise jsou financovány z řádného rozpočtu OSN.

Ekonomická komise pro Afriku (ECA)

Ekonomická komise pro Evropu (ECE)

Ek. komise pro Lat. Ameriku a karib. oblast (ECLAC)

Ekonomická a sociální komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP)

Ekonomická a sociální komise pro západní Asii (ESCWA)