Programy a další orgány OSNRozvojový program OSN (UNDP)Rozvojový program OSN (UNDP) vytváří globální síť rozvojové činnosti OSN. UNDP působí ve 166 zemích, kde podporuje řešeních globálních i místních rozvojových problémů. Zasazuje se o změny a výměnu informací, zkušeností a zdrojů mezi státy.

Představitelé států světa se v roce 2000 zavázali splnit do roku 2015 tzv. Rozvojové cíle tisíciletí, například snížit na polovinu počet lidí žijících v extrémní chudobě. UNDP je hlavním koordinátorem aktivit na globální i národní úrovni ve prospěch naplnění těchto cílů. Zaměřuje se zejména na pomoc jednotlivým zemím v budování demokratických systémů, omezování chudoby, předcházení krizím a při následné obnově, zabývá se otázkami energetiky a životního prostředí, informačních a komunikačních technologií a problematikou AIDS.

UNDP spravuje Kapitálový rozvojový fond OSN (UNCDF), Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM) a Program dobrovolníků OSN (UNV). Řídícím orgánem je 36členná výkonná rada složená ze zástupců vyspělých i rozvojových zemí. Stěžejní publikací UNDP je každoroční Zpráva o lidském rozvoji (všechny dosud vydané zprávy jsou k dispozici v knihovně Informačního centra OSN v Praze, shrnutí zpráv v češtině na internetu www.osn.cz).

administrátor: Helen Clark (Nový Zéland)
sídlo: 1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
telefon: (1 212)906 5000; fax: (1 212) 906 5001
e-mail: hq@undp.org
internet: www.undp.org