Programy a další orgány OSNProgram OSN na ochranu životního prostředí (UNEP)Program OSN pro životní prostředí vznikl v roce 1972. Jeho úkolem je podpora partnerské spolupráce v otázkách ochrany životního prostředí a hledání způsobů, jak mohou státy zvyšovat životní úroveň svých obyvatel bez ohrožení života budoucích generací.

Jako hlavní orgán OSN na ochranu životního prostředí stanovuje globální agendu v tomto oboru a prosazuje ekologické aspekty udržitelného rozvoje. Správní orgán programu – řídící výbor – tvoří zástupci 58 států, kteří se scházejí jednou za rok. Programy UNEP jsou financovány z Fondu pro životní prostředí, který je tvořen dobrovolnými příspěvky vlád, nadačních fondů a nevelkým dílem z řádného rozpočtu OSN. Rozpočet na období 2003-2004 činil 130 milionů USD. UNEP má 605 zaměstnanců.

výkonný ředitel: Achim Steiner (Brazílie)
sídlo: United Nations Avenue, Gigiri, P.O. Box 30552, Nairobi, Keňa
telefon: (254 20) 621 234; fax: (254 20) 624 489/490
e-mail: cpiinfo@unep.org
internet: www.unep.org