Programy a další orgány OSNÚřad pro drogy a kriminalitu (UNODC)Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) – dříve Úřad pro kontrolu drog a prevenci zločinnosti (založený v roce 1997) – byl vytvořen s cílem posílit úlohu OSN v oblasti kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu. Úřad zahrnuje program pro kontrolu drog a program pro prevenci kriminality.

Drogový program má za úkol koordinovat aktivity OSN v oblasti kontroly drog. Členským zemím poskytuje technické poradenství, statistické údaje z oboru, údaje o trendech a pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky. Do činnosti programu spadá také informování světové veřejnosti o nebezpečnosti zneužívání drog a posilování mezinárodní součinnosti v potírání produkce a obchodu s drogami a související kriminalitě.

Program prevence kriminality ve spolupráci s členskými státy usiluje o lepší uplatňování zákonů a podporuje stabilní soudní systémy. Zvláštní pozornost věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, nezákonným obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem.

UNODC má přibližně 500 zaměstnanců, síť 22 místních pracovišť a styčné kanceláře v New Yorku a Bruselu. Rozpočet pro období 2002-2003 činil 181,9 milionu USD, z čehož 166,4 milionu bylo určeno na drogový program a 15,5 milionu na program pro prevenci kriminality. Plných 90 procent prostředků protidrogového programu a 49 procent prostředků na prevenci zločinnosti pochází z dobrovolných příspěvků, zbytek pochází z řádného rozpočtu Organizace spojených národů.

generální ředitel: Yury Fedotov (Rusko)
adresa ústředí: Vienna International Centre,Wagramerstrasse 5, P.O. Box 500,
A-1400 Vídeň, Rakousko
telefon: (43 1) 26060 0; fax: (43 1) 26060 5866
e-mail: odccp@odccp.org internet: www.odccp.org