Programy a další orgány OSNMezinárodní obchodní centrum UNCTAD/WTO (ITC)Mezinárodní obchodní centrum (ITC) je agenturou pro technologickou spolupráci UNCTAD a Světové obchodní organizace (WTO). Poskytuje podporu rozvojovým státům a zemím v ekonomické transformaci v jejich snaze o maximalizaci využití vlastního vývozního a dovozního potenciálu. Hlavní cíle ITC:

  • pomoc při zapojení rozvojových a transformujících se ekonomik do mnohostranného obchodního systému;
  • podpora států při vytváření a uplatňování strategie rozvoje obchodu;
  • posilování klíčových veřejných i soukromých služeb podporujících obchod;
  • podpora exportního potenciálu v důležitých odvětvích, která vytvářejí další příležitosti;
  • podpora mezinárodní konkurenceschopnosti obchodního společenství jako celku a především malých a středních podniků.

Technické programy ITC se zaměřují na strategický a provozní výzkum trhu, obchodní poradenství, správu obchodních informací, rozvoj školicích kapacit v oblasti vývozu, na rozvoj trhu se specifickými výrobky, obchod se službami a na koordinaci mezinárodních nákupních a zásobovacích aktivit.

ITC je financováno rovným dílem ze zdrojů OSN a Světové obchodní organizace. Centrum dále realizuje projekty ve prospěch rozvojových zemí na základě dobrovolných příspěvků dárcovských zemí a institucí. Roční rozpočet ITC je přibližně 33 milionů USD. Ve svém sídle zaměstnává asi 200 lidí a několik stovek poradců v terénu.

výkonný ředitel: Patricia R. Francis (Jamajka)
sídlo: Palais des Nations, CH-1211 Ženeva 10, Švýcarsko
telefon: (41 22) 73 01 11; fax: (41 22) 733 44 39
e-mail: itcreg@intracen.org
internet: www.intracen.org