Programy a další orgány OSNKonference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD)Konference OSN o obchodu a rozvoji byla ustavena v roce 1964 a je základním orgánem Valného shromáždění pro problematiku obchodu a rozvoje. Cílem činnosti UNCTAD je posilování obchodu a ekonomického růstu zejména v rozvojových ze mích a jejich zapojení do světové ekonomiky. UNCTAD provádí výzkum a analýzy, organizuje mezivládní jednání, technickou spolupráci a také součinnost s občanskou společností a soukromým sektorem.

Nejvyšším rozhodovacím orgánem UNCTAD je Konference. Sestává ze 192 členských států (zahrnuje i Vatikán) a zasedá každé čtyři roky. Výkonným orgánem UNCTAD je Rada pro obchod a rozvoj, která se schází jednou ročně.

Roční rozpočet činí zhruba 45 milionů USD vyčleněných z řádného rozpočtu OSN. Náklady na činnost v oblasti technologické spolupráce jsou hrazeny z vnějších zdrojů a představují přibližně 24 milionů USD. UNCTAD má asi 400 zaměstnanců. Hlavní publikace UNCTAD jsou: Trade and Development Report, World Investment Report, Least Developed Countries Report, UNCTAD Handbook of Statistics, E-Commerce and Development Report, Review of Maritime Transport a Economic Development in Africa. (Všechny uvedené publikace jsou k dispozici v knihovně Informačního centra OSN v Praze).

generální tajemník: Supachai Panitchpakdi (Thajsko)
sídlo: Palais des Nations, CH-1211 Ženeva 10, Švýcarsko
telefon: (41 22) 907 1234; fax: (41 22) 907 0043
e-mail: info@unctad.org
internet: www.unctad.org