Programy a další orgány OSNVýzkumný institut OSN pro otázky odzbrojení (UNIDIR)Výzkumný institut OSN pro otázky odzbrojení byl založen v roce 1980 a provádí nezávislý výzkum v oblasti bezpečnosti, odzbrojení a rozvoje na národní, regionální i globální úrovni.

Organizuje expertní schůzky a debaty, každoroční stipendijní program zaměřený na regionální konflikty a spravuje on-line databázi výzkumných pracovišť, nevládních organizací a občanských sdružení zabývajících se otázkami odzbrojení, bezpečnosti a kontrolou zbrojení. Institut vydává řadu publikací, zpráv, výzkumných prací a čtvrtletník Disarmament Forum v tištěné i elektronické verzi.

UNIDIR je financován výhradně z dobrovolných příspěvků vlád a ze soukromých zdrojů. Práci základního týmu zaměstnanců doplňují hostující vědečtí a výzkumní pracovníci.

ředitelka: Theresa Hitchens
sídlo: Palais des Nations, CH-1211 Ženeva 10, Švýcarsko
telefon: (41 22) 917 3186 nebo 917 4263; fax: (41 22) 917 0176
e-mail: unidir@unog.ch
internet: www.unidir.org