Programy a další orgány OSNVýzkumný ústav OSN pro sociální rozvoj (UNRISD)Výzkumný ústav OSN pro sociální rozvoj (UNRISD) vznikl jako samostatný orgán OSN v roce 1963. Zabývá se výzkumem sociálních aspektů současných problémů, které mají vliv na rozvoj. Vládám, rozvojovým organizacím, občanským sdružením a vědcům poskytuje informace, které jim umožňují lépe porozumět vlivu rozvojových strategií a procesů hospodářských a sociálních změn na různé skupiny obyvatelstva.

Činnost UNRISD je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. V roce 2002 činily zhruba 2,5 milionu USD poskytnutých Dánskem, Finskem, Mexikem, Nizozemskem, Norskem, Švédskem, Švýcarskem a Velkou Británií. Dalších 1,1 milionu USD na projekty obdržel UNRISD od nadací, bilaterálních dárců a úřadů OSN. Jedenáctičlenná rada schvaluje rozpočet a výzkumný program UNRISD.

ředitelka: Sarah Cook (Velká Británie)
sídlo: Palais des Nations, CH-1211 Ženeva 10, Švýcarsko
telefon: (41 22) 917 3020; fax: (41 22) 917 0650
e-mail: info@unrisd.org
internet: www.unrisd.org