Programy a další orgány OSNInstitut OSN opro vzdělávání a výzkum (UNITAR)Institut UNITAR byl založen v roce 1965 jako autonomní instituce v rámci systému OSN. Cílem jeho činnosti je zlepšování efektivity fungování systému OSN prostřednictvím vzdělávacích programů a výzkumu.

Svůj rozpočet institut plně pokrývá z vlastních zdrojů tvořených sponzorskými příspěvky vlád, mezivládních organizací, nadací a dalších nevládních institucí. Rozpočet pro dvouleté období je přibližně 18 milionů USD. Hlavní sídlo UNITAR je v Ženevě, pobočka v New Yorku. UNITAR je řízen správní radou a má celkem 49 zaměstnanců.

výkonná ředitelka: Sally Fegan-Wyles (Irsko)
sídlo: International Environment House, Chemin des Anémones 11-13, 1219 Châtelaine, Ženeva, Švýcarsko
telefon: +41 22 917 8400; fax: +41 22 917 8047
e-mail: info@unitar.org
internet: www.unitar.org