Programy a další orgány OSNUNICRI



Institut (UNICRI) shromažďuje, analyzuje a šíří informace z oblasti své působnosti, organizuje školicí projekty a projekty technické spolupráce.

UNICRI byl založen v roce 1968. Ve spolupráci se zainteresovanými zeměmi iniciuje a provádí analýzy, jejichž cílem je vytvořit ucelený a spolehlivý soubor informací a znalostí o organizovaném zločinu, zejména pak o obchodu s lidmi, korupci a terorismu.

Institut určuje vhodné strategie pro prevenci a kontrolu kriminality, a přispívá tak k socioekonomickému rozvoji a lepšímu uplatňování lidských práv. Připravuje a realizuje školicí programy na mezinárodní i národní úrovni a podněcuje výměnu informací prostřednictvím svého mezinárodního dokumentačního střediska kriminologie.

Institut je financován z dobrovolných příspěvků členských států, vládních i nevládních organizací a akademických institucí.

ředitel: Dr. Jonathan Lucas
sídlo: Viale Maestri del Lavoro 10, 10 127 Turin, Itálie
telefon: (+39) 011 6537 111; fax: (+39) 011 6313 368
e-mail: information@unicri.it
internet: www.unicri.it