Programy a další orgány OSNINSTRAWMezinárodní výzkumný a vzdělávací institut pro problematiku postavení žen (INSTRAW) byl založen v roce 1976 na doporučení první Světové konference o postavení žen. Jeho úkolem je činnost v oblasti mezinárodního výzkumu a školicích programů. Cílem je zlepšení postavení žen, podpora jejich aktivní a rovné účasti v procesu rozvoje, zlepšování obecného povědomí o problematice gender a budování celosvětové sítě pro prosazování rovnoprávnosti žen a mužů. Od roku 1999 provozuje mezinárodní informační systém GAINS (Gender Awarness Information and Networking System).

ředitel: Carmen Morenová (Mexiko)
sídlo: César Nicolás Pensón 102-A, Santo Domingo, Dominikánská republika
telefon: (1 809) 685 2111; fax: (1 809) 685 2117
e-mail: comments@un-instraw.org
internet: www.un.org/instraw