Programy a další orgány OSNUniverzita OSN (UNU)Univerzita OSN (UNU) je mezinárodním sdružením akademiků podílejících se na výzkumu, postgraduální výuce a šíření informací na podporu mírových a rozvojových snah OSN. Charta UNU byla přijata v roce 1973 a univerzita samotná zahájila činnost o dva roky později. UNU disponuje 14 výzkumnými a školicími středisky a programy v různých částech světa.

UNU je financována výhradně z dobrovolných příspěvků vlád, organizací, nadací a soukromých dárců a nedostává žádné prostředky z řádného rozpočtu OSN. Základní roční příjem na pokrytí provozních nákladů pochází z dotačního fondu univerzity. Rozpočet na rok 2003 byl 36,8 milionu USD. Univerzita má 247 zaměstnanců a je spravována 24člennou radou, která se schází jednou za rok.

rektor: Prof.Dr.Konrad Ostterwalder (Švýcarsko)
sídlo: 53-70 Jingumae 5-Chome, Shibuka-Ku, Tokyo 150-8925, Japonsko
telefon: +81 3 5467-1212; fax: +81 3 3499-2828
e-mail: mbox@hq.unu.edu
internet: www.unu.edu