Programy a další orgány OSNCentrum OSN pro lidská sídla (Habitat)Program OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT) (dříve Centrum OSN pro lidská sídla) má za úkol podporovat udržitelný rozvoj lidských sídel prostřednictvím programů, budování kapacit, šíření informací a posilování partnerství mezi vládami a občanskou společností.

UN-HABITAT vznikl v roce 1978 a je hlavní agenturou pro uplatňování tzv. Agendy Habitat a koordinaci aktivit pro rozvoj lidských sídel v rámci systému OSN. Zaměřuje se především na dvě prioritní oblasti, kterými jsou zajištění odpovídajícího přístřeší pro všechny a udržitelný rozvoj městských sídel. UN-HABITAT také svou činností podporuje splnění jednoho z Rozvojový cílů tisíciletí, který předpokládá zlepšit do roku 2020 život 110 milionů obyvatel slumů.

Program OSN pro lidská sídla spolupracuje s vládami, místními úřady, nevládními organizacemi a soukromým sektorem. Jeho technické programy a projekty se zaměřují na širokou škálu témat zahrnující zlepšování života ve slumech, omezování chudoby ve městech, obnovu po přírodních katastrofách, vodohospodářství či zajišťování finančních zdrojů potřebných k budování obydlí. Většina programů UN-HABITAT je realizována prostřednictvím partnerství s dalšími organizacemi.

UN-HABITAT řídí 58členná rada, která se schází jednou za dva roky. Pro dvouleté období 2002-2003 byl schválen rozpočet ve výši 300 milionů USD. Hlavními publikacemi UN-HABITAT jsou: Globální zpráva o lidských sídlech, která je uceleným přehledem podmínek bydlení ve všech částech světa, a Stav světových měst.

výkonný ředitel: Joan Clos (Španělsko)
sídlo: P.O. Box 30030, 00100 Nairobi GPO, Keňa
telefon: (254 20) 7623 120; fax: (254 20) 7624266/7624267
e-mail: infohabitat@unhabitat.org
internet: www.unchs.org