Programy a další orgány OSNÚřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR)V roce 1993 ustavilo Valné shromáždění funkci vysokého komisaře OSN, který má hlavní zodpovědnost za činnost Spojených národů v oblasti lidských práv. Vysoký komisař odpovídá za podporu a ochranu všech občanských, kulturních, hospodářských, politických a sociálních práv a svobod, úkoly zajišťuje Úřad vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR).

OHCHR je ústředním orgánem všech aktivit OSN v oblasti lidských práv. Na žádost Valného shromáždění a jiných rozhodujících orgánů připravuje zprávy a provádí šetření. Při ochraně a podpoře lidských práv spolupracuje s vládami a mezinárodními, regionálními a nevládními organizacemi. Vykonává také funkci sekretariátu pro zasedání a schůzky orgánů OSN o otázkách lidských práv. OHCHR má přibližně 500 zaměstnanců a je rozdělen do pěti odborů:

  • Odbor pro výzkum a právo na rozvoj – provádí šetření a analýzy problematiky lidských práv a vytváří strategie praktického uplatňování práva na rozvoj a dohlíží na jejich realizaci.
  • Odbor pro činnost a programy – realizuje rozsáhlý program technické pomoci jednotlivým státům v oblasti lidských práv, podporuje zpravodajské a informační orgány (zvláštní zpravodajové, pracovní skupiny atd.), které prošetřují hlášené případy porušování lidských práv, a poskytuje školicí a další podpůrné služby v terénu.
  • Odbor pro poskytování služeb – zajišťuje podporu orgánům OSN zaměřeným na lidská práva (např. Komise pro lidská práva) a orgánům mezinárodních úmluv.
  • Odbor vnějších vztahů – zabývá se propagací a publicitou činnosti úřadu a jiných opatření na ochranu lidských práv. Odpovídá za vztahy se sdělovacími prostředky, koordinuje spolupráci s nevládními organizacemi, mobilizaci zdrojů a vztahy s dárcovskými zeměmi a institucemi.
  • Nově vytvořený odbor pro zvláštní postupy – poskytuje podporu nekonvenčním mechanismům Komise pro lidská práva (zvláštní zpravodajové, zvláštní zástupci a pracovní skupiny) zřizovaným za účelem zdokumentování porušování lidských práv kdekoliv na světě a posilování ochrany obětí porušování lidských práv.

vysoká komisařka: Louise Arbourová (Kanada)
sídlo: 8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 Ženeva 10, Švýcarsko
telefon: (41 22) 917 9000; fax: (41 22) 917 9010
e-mail: InfoDesk@unog.ch (v poli „předmět“ uveďte Request for information/Žádost o informace/)
internet: www.unhchr.ch