Programy a další orgány OSNÚřad pro palest.uprchlíky na Blízk. východě (UNRWA)Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě byl založen v roce 1949 Valným shromážděním. Mandát úřadu je pravidelně obnovován, neboť problém palestinských uprchlíků trvá.

Původně poskytoval úřad nouzovou pomoc 750 tisícům palestinských uprchlíků, kteří v důsledku arabsko-izraelského konfliktu v roce 1948 přišli o domov a živobytí. Dnes je hlavním poskytovatelem základních služeb v oblasti školství, zdravotnictví, materiální a sociální pomoci pro více než 4,1 milionu registrovaných palestinských uprchlíků na Blízkém východě. Patří mezi ně i 1,3 milionu uprchlíků žijících v 59 uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Sýrii, pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu. Od října 2000 úřad poskytuje také mimořádnou pomoc na okupovaných palestinských územích, aby zmírnil nejhorší důsledky tamní neutěšené situace.

Činnost UNRWA je řízena z hlavních základen v Gaze a jordánském Ammánu. Generální komisař UNRWA, který podléhá přímo Valnému shromáždění, je podporován také Poradní komisí tvořenou zástupci Belgie, Egypta, Francie, Japonska, Jordánska, Libanonu, USA, Sýrie, Turecka a Velké Británie.

UNRWA zaměstnává více než 24 000 místních pracovníků, většinou palestinských uprchlíků. OSN navíc hradí ze svého rozpočtu více než 100 mezinárodních zaměstnanců. Aktivity úřadu jsou téměř zcela závislé na dobrovolných příspěvcích. Většina příspěvků je finančních, 7 procent přichází v naturáliích – jde většinou o potraviny pro nejvíce potřebné. Běžný rozpočet na rok 2003 byl 344 milionů USD.

generální komisař: Filippo Grandi (Itálie)
sídlo (Gaza): Gamal Abdul Nasser Street, Gaza City
telefon: (972 8) 288 7701; fax: (972 8) 288 7699
email: unrwa-pio@unrwa.org
ústředí (Ammán, Jordánsko): Bayader Wadi Seer, P.O. Box 140157, Amman 11814, Jordánsko
telefon: (962 6) 580 8100; fax: (962 6) 580 8335
email: jorpio@unrwa.org
internet: www.unrwa.org