Programy a další orgány OSNSvětový potravinový program (WFP)Světový potravinový program (WFP) je největší světovou humanitární organizací. Ročně distribuuje zhruba čtyři miliony tun potravin. Program vznikl v roce 1963, jeho primárním úkolem je pomoc chudým obyvatelům rozvojových zemí v boji s hladem a chudobou. Prostřednictvím potravinové pomoci podporuje ekonomický a sociální rozvoj.

V rámci celosvětové kampaně pro výživu ve školách zajišťuje WFP potraviny a vzdělání pro 300 milionů podvyživených dětí. V případě mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy, poskytuje program rychlou a životně důležitou pomoc obětem. V roce 2002 bylo na takovou pomoc použito 57 procent zdrojů programu, zatímco 26 procent bylo použito na dlouhodobou obnovu a pomoc. Velká část potravinové pomoci je poskytována v naturáliích dárcovskými státy, další část v hodnotě 300 milionů USD nakupuje WFP díky multilaterálním a bilaterálním finančním zdrojům. WFP nakupuje zboží a služby především v rozvojových zemích, např. v roce 2002 to bylo za 204 milionů USD.

WFP zaměstnává více než 9000 lidí, převážně terénních pracovníků. V roce 2002 bylo 72 milionům lidí v 82 zemích dodáno 3,7 milionu tun potravin. V roce 2003 využívalo potravinovou pomoc WFP celkem 110 milionů lidí, což byl rekordní počet ve 40leté historii programu. Umožnily to především vysoké příspěvky do jeho rozpočtu (v roce 2003 dosáhly 4,3 miliardy USD). V Iráku zahájil potravinový program vůbec největší humanitární operaci a dalších 40 milionů lidí živí v Africe postižené jednou z nejhorších potravinových krizí za posledních několik desítek let.

WFP se schází čtyřikrát do roka, řídí jej 36členný výkonný výbor, jehož jednu polovinu volí ECOSOC a druhou polovinu Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO).

výkonná ředitelka: Ertharin Cousin (USA)
sídlo: Via C. G. Viola 68, Parco dei Medici, 00148 Řím, Itálie
telefon: (39 06) 6513 1; fax: (39 06) 6590 632
e-mail: wfpinfo@wfp.org
internet: www.wfp.org