Programy a další orgány OSNÚřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)UNHCR bylo ustaveno Valným shromážděním v roce 1950 a na starost dostalo mezinárodní koordinaci ochrany uprchlíků a řešení souvisejících problémů. Za dobu svého působení pomohlo UNHCR zhruba 50 milionům uprchlíků a v letech 1954 a 1981 mu byla udělena Nobelova cena míru.

Nejdůležitější úlohou UNHCR je tzv. mezinárodní ochrana, tedy zabezpečení dodržování lidských práv uprchlíků, včetně možnosti ucházet se o azyl, a garanci, že nikdo z nich nebude proti své vůli vrácen do země, kde mu hrozí perzekuce. UNHCR rovněž podporuje mezinárodní dohody o uprchlících, monitoruje dodržování mezinárodního práva ze strany vlád a poskytuje uprchlíkům základní materiální pomoc, jako je jídlo, voda, přístřeší a lékařská péče. Usiluje o dlouhodobé řešení problémů uprchlíků prostřednictvím dobrovolné repatriace, integrace v zemích, kde nalezli prvotní azyl, nebo usazení se v třetí zemi.

V roce 2003 pracovalo v UNHCR přes 5000 zaměstnanců ve 254 kancelářích ve 115 zemích světa. Pod ochranou UNHCR bylo přibližně 20 milionů lidí – uprchlíci, navrátilci a lidé vysídlení v rámci své země. Partnery UNHCR je více něž 700 mezivládních a nevládních organizací. Z nevládních organizací je jich 143 mezinárodních a 404 národních.

Programy UNHCR schvaluje a řídí výkonný výbor tvořený 64 členskými zeměmi. Programy jsou financovány z dobrovolných příspěvků, především od vlád, ale i dalších subjektů, včetně jednotlivců a soukromých organizací. Asi dvě procenta rozpočtu přichází z řádného rozpočtu OSN. Tato částka je využívána výhradně na krytí administrativních nákladů. Rozpočet na rok 2003 činil 1,18 miliardy USD.

V Praze působí styčný úřad UNHCR (informace na www.unhcr.cz).

vysoký komisař: António Guterres (Portugalsko)
sídlo: Case Postale 2500, CH-1211 Ženeva 2, Švýcarsko
telefon: (41 22) 739 8111; fax: (41 22) 7314/15/16
e-mail: hqpi00@unhcr.ch
internet: www.unhcr.ch