Programy a další orgány OSNPopulační fond OSN (UNFPA)Populační fond OSN byl založen roku 1969 z podnětu Valného shromáždění a je největším mezinárodně financovaným zdrojem rozvojové pomoci v oblasti populace a související problematiky. Na základě žádosti zemí poskytuje pomoc v péči o reprodukční zdraví, poradenství v otázkách plánování rodiny a formuluje populační politiku v souladu s udržitelným rozvojem. UNFPA je přidruženým orgánem Valného shromáždění a je řízen výkonnou radou UNDP.

Fond UNFPA je financován výhradně z dobrovolných příspěvků, které v roce 2002 dosáhly zhruba 261,1 milionu USD ročně plus 113 milionů dolarů určených na specifické aktivity. Kolem 64 procent prostředků je určeno na oblast reprodukčního zdraví, tedy otázky bezpečného mateřství, plánování rodiny a sexuálního zdraví, zlepšování reprodukčního zdraví mladistvých, snižování zdravotních problémů matek (např. porodní píštěl), boj proti AIDS či pomoc při mimořádných událostech.

Téměř 20 procent pomoci UNFPA proudí na populační a rozvojové strategie. Cílem je vytvořit rovnováhu mezi rozvojem a růstem. Hlavními prostředky k tomu jsou informace, ovlivňování politických rozhodnutí a budování funkčních populačních programů na úrovni států, zbytek připadá na osvětu. UNFPA mobilizuje zdroje a politickou podporu pro projekty v oblasti populační politiky v souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí. Počet zaměstnanců je 972.

výkonný ředitel: Babatunde Osotimehin (Nigérie)
sídlo: 220 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
telefon: (1 212) 297 5020; fax: (1 212) 370 0201
telex: 422031 nebo 422038
e-mail: hq@unfpa.org
internet: www.unfpa.org