Programy a další orgány OSNProgram dobrovolníků OSN (UNV)Program dobrovolníků OSN (UNV) působí v téměř 150 zemích světa. Vznikl v roce 1970, je řízen Rozvojovým programem OSN a podléhá výkonné radě UNDP/UNFPA. Svou činnost provozuje v rámci kanceláří UNDP v jednotlivých zemích, jejichž prostřednictvím vysílá dobrovolníky a podporuje myšlenku dobrovolné pomoci. Jako program založený na dobrovolné práci je UNV zcela unikátní organizací nejen v systému OSN, ale díky rozsahu své činnosti i v celosvětovém měřítku. Využívá zkušeností profesionálů v projektech humanitární pomocí a podpory lidských práv a demokracie.

Každoročně působí ve zhruba 140 zemích světa na 5000 expertů, terénních pracovníků a lokálních spolupracovníků UNV, krátkodobých poradců v oblasti obchodu a průmyslu a emigrantů, kteří nabízejí poradenské služby zemím svého původu. Dobrovolníci OSN pocházejí přibližně ze 160 zemí světa, dvě třetiny z nich z rozvojových zemí a třetina z vyspělých států. Od roku 1971 působilo v programu UNV více než 30 000 lidí.

Základním předpokladem práce v UNV je odborná kvalifikace a několikaletá praxe. Běžně se smlouvy uzavírají na dva roky s výjimkou krátkodobých volebních, humanitárních a podobných operací. Dobrovolníci dostávají skromný měsíční příspěvek na pokrytí základních osobních potřeb. UNV získává finanční prostředky z Rozvojového programu OSN, od partnerských orgánů OSN a z dárcovských příspěvků do zvláštního dobrovolného fondu UNV.

výkonný koordinátor: Richard Dictus (Německo)
sídlo: Postfach 260111, D-53153 Bonn, Německo
telefon: (49 228) 815 2000; fax: (49 228) 815 2001
e-mail: information@unvolunteers.org
internet: www.unv.org