Programy a další orgány OSNRozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM)Cílem činnosti Rozvojového fondu OSN pro ženy (UNIFEM) je upevňování postavení žen a zajištění rovnosti mezi pohlavími. Zasazuje se o rovnoprávné zařazení žen do všech úrovní plánování a realizace rozvoje. V rámci systému OSN působí jako katalyzátor procesu zapojování aspektu gender do agendy státních, regionálních i globálních programů.

Od svého vzniku v roce 1976 podporuje v rozvojových zemích projekty a iniciativy ve prospěch práv žen a za zlepšení jejich politického, ekonomického i společenského postavení. Patří mezi ně celá řada činností od lokálních iniciativ na zlepšení pracovních podmínek žen až po rozsáhlé globální informační kampaně a iniciace nových zákonů zohledňujících problematiku rovnosti pohlaví.

UNIFEM je autonomním orgánem UNDP. Je podřízen poradnímu výboru, který tvoří zástupci všech regionů, a výkonné radě UNDP. Disponuje 14 regionálními kancelářemi. Roční rozpočet je zhruba 35 milionů USD.

ředitelka: Michelle Bachelet (Chile)
sídlo: 304 East 45th Street, 15th floor, New York, NY 10017, USA
telefon: (1 212) 906 6400; fax: (1 212) 906 6705
e-mail: unifem@undp.org
internet: www.unifem.undp.org